Těsnění tunelových segmentů

Elastomerní (pryžová) těsnění jsou jedním z nejúčinnějších hydroizolačních systémů tunelů a vedení, které jsou opatřeny segmenty. V těchto tunelech, které se používají pro dopravu, je požadována ochrana proti průniku vody. Ve vedeních, která se používají pro přepravu a skladování tekutin, je požadována ochrana pro zadržování.

Těsnění jsou vyrobena z vysoce kvalitních kaučukových směsí, které splňují mnoho požadavků mezinárodně uznávané normy včetně normy EN681-1 (materiálové požadavky standardu pro těsnění potrubí a spojů používaných ve vodních a drenážních aplikacích).  Komplexní část těsnění je navržena tak, aby poskytovala energii uvnitř těsnění, generovala těsnící funkce po sestavení segmentů, a zároveň minimalizovala zatížení.

Těsnění VIP jsou typicky navržena tak, aby se zhroutily do drážky segmentu s tím, že segmenty budou zcela uzavřeny. Každý profil vyráběný společností VIP byl speciálně konstruován tak, aby objem pryže nepřekračoval jeho objem v odpovídající drážce.

VIP nabízí řadu těsnění pro různé aplikace a specifikace. Kromě toho má tým zkušených technických inženýrů s detailními znalostmi pro navrhování ušlechtilých těsnění pro jedinečné podmínky. VIP umí ověřit těsnění ve svém testovacím zařízení, tak aby simulovalo sestavování segmentů, podmínky výstavby a těsnící tlaky podle uvedeného návrhu.

 

VIP Těsnění tunelových segmentů.pdf VIP Těsnění tunelových segmentů.pdf
Size : 1824.652 Kb
Type : pdf

ZALITÉ TĚSNĚNÍ

Zalité  těsnění je integrováno do segmentu během zalévacího procesu.

To je rozdíl oproti tomu, aby bylo těsnění po odlití segmentů přilepeno do předem připravené drážky.

Výhody zalitého těsnění

Zalitím těsnění dochází k čistější práci.

Rychlost se stává preferovanou volbou konstruktérů a přípravářů tím, že eliminuje potřebu nanášení lepidla

Poskytuje úsporu nákladů a času odstraněním dalších procesů instalace.

Zalité těsnění "je zakotveno" do segmentu, kde beton obklopuje nohy u základny těsnění. Tento proces zajišťuje konzistentní polohování těsnění kolem segmentu.

Konstrukce nohou zajišťuje, že těsnění je upevněno v segmentu a nebudete se pohybovat při nebo po sesazení segmentu.

To je důležité především při vlastní instalaci tunelových segmentů.


Unikátní systém spojení rohů

Prasklé nebo poškozené segmenty, způsobené zatížením rohového bodu, je tradičně problém, kterému čelí tuneloví inženýři a návrháři.

VIP těsnění jsou navržena speciálně tak, aby toto vyloučila a to díky jedinečnému způsobu výroby rohů (mezinárodní patent – GB2541978). 

Dramatickým snížením objemu pryže v rozích je zajištěno, že těsnění se může zhroutit do drážky a zatížení v rozích je stejné jako u zbytku těsnění.

Minimalizace množství pryže v rohovém spoji

Jedinečný spojovací proces společnosti VIP vede k udržení profilu těsnění až k okraji rohu. Tím je zajištěno, že kompresní výkon těsnění je stejný v celé ploše těsnění.

To je základní rozdíl od tradičního rohového spoje, který je výsledkem v přebytečné pryži pohybující se podél dutin těsnění během lisovacího procesu. Takto vytvořené těsnění se nedokáže stlačit v rozích z důvodu plného vyplnění prázdných dutin pryží a vytváří se tvrdý roh.

Energie vyvíjená v těchto bodech během sesazování segmentů může vést k trhlinám a prasklinám, které se rozptýlí přes segment, kde nacházejí cestu nejmenšího odporu.

Úhly rohů, které dokonale odpovídají segmentu

VIP může vyrábět rohy pro zalité těsnění do tupých, ostrých a 90° úhlů, čímž dokonale odpovídají profilu konstrukce segmentu.

90° úhel

Ostrý úhel

Tupý úhel

 
 

Segmentový návrh se může lišit u každého projektu.

VIP umí měnit orientaci profilu podél osy Z. Je důležité, aby dané těsnění odpovídalo přesnému tvaru segmentu.

Následující profily zahrnují zalévací hlavní řadu od VIP. Další profily jsou k dispozici nebo mohou být vyvinuty na požádání.

Osa Z

PŘILEPENÉ TĚSNĚNÍ

Tradičně používá průmysl elastomerní těsnění, která jsou přilepená do drážky, která je odlitá do betonu segmentů. Drážka je v místě pro uložení těsnění.

VIP vyrábí řadu profilů, které jsou kompatibilní s mnoha již existujícími segmentovými formami.

Následující profily zahrnují přilepovací hlavní řadu od VIP. Další profily jsou k dispozici nebo mohou být vyvinuty na požádání.

 
 

Úhly rohů, které dokonale odpovídají segmentu

Stejně jako u zalévacích těsnění mají přilepovací profily rohové spoje, které mohou být vyrobeny tak, aby odpovídaly úhlům konstrukce segmentu (90° úhel, ostrý úhel, tupý úhel).

Rohy se vytvářejí vstřikovacím procesem za použití forem, které odpovídají přesnému profilu vytlačeného těsnění.

To zajistí, že když jsou segmenty spojeny dohromady, těsnění se může zhroutit do drážky a zatížení v rozích je stejné jako u zbytku těsnění.

 

HYDROFILNÍ TĚSNĚNÍ

VIP vyrábí také hydrofilní těsnění pro oba své zalévací a přilepovací profily.

Hydrofilní sloučeniny jsou navrženy tak, aby nadýmaly, když přicházejí do styku s vodou, čímž mohou být uzavřeny mezery mezi plochami těsnění.

Typy VIP hydrofilního těsnění

VIP dodává hydrofilní těsnění ve 2 hlavních formátech:

Hydrofilní kord je vložen do štěrbiny u TSG před instalací

Hydrofilní pás je integrálně spojený na elastomerní TSG

PŘÍSLUŠENSTVÍ & SERVIS

Z oblasti příslušenství při aplikací kluzného prostředku dochází ke snížení tření mezi těsněními během instalace segmentů. V případě přilepených těsnění může VIP doporučit dodavatele schváleného lepidla. TSG by měly být skladovány v souladu s normou ISO 2230: 2002. VIP dodržuje systém jakosti, který je schválen podle normy ISO 9001 a certifikován BSi.

 Lepidlo

VIP může doporučit řadu dodavatelů schváleného lepidla pro aplikaci přilepených těsnění na segment. V případě potřeby můžeme také zajistit dodávku lepidla.

Kluzné prostředky

VIP doporučuje používat na povrch těsnění kluzný prostředek, který usnadňuje během montáže segmentu posun segmentu na místo. Tento proces snižuje riziko pohybu nebo sevření těsnění během instalace, čímž může být potenciálně ovlivněn jeho výkon. Můžeme doporučit a dodat příslušný kluzný prostředek schválený společností WRC.

Skladování

TSG by měly být skladovány za stejných podmínek jako většina elastomerních výrobků a to ideálně v souladu s normou ISO 2230: 2002 (pokyny pro pryžové výrobky pro skladování). VIP může na požádání poskytnout podrobnosti.

Kvalita

VIP dodržuje systém jakosti, který je schválen podle normy ISO 9001 a certifikován BSi. Společnost je proslulá v těsnění a v průmyslu těsnění pro vysokou kvalitu všech svých produktů a její přístup ke kvalitě se vztahuje na TSG.

© Copyright CERAPOL